Гримстад

ГРИМСТАД

„Бяло” град Гримстад е един от най-очарователните на брега на Скагерак, и всички недостатъци на заобикалящата среда се допълват от очарованието на тесния, пешеходните улици в центъра. Grimstad znane jest także jako najbardziej słoneczne miejsce w