Sami

Sami

De etnische minderheid van Sarnów is de meest talrijke etnische minderheid in Noorwegen (noch. samer, voorheen de Sami genoemd), in aantal 40 000 – 45 000 mensen. Deze is koudebestendig, eens een ronddolend volk bewoonde eeuwenlang Noord-Scandinavië en Noordwest-Rusland. De basis van het bestaan ​​van de Sami was het fokken van rendieren. Momenteel tellen deze mensen bij elkaar 70 000 vertegenwoordigers en vormt nog steeds een minderheid in vier landen – Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.

In Noorwegen leven de Sarnov voornamelijk in het district Finnmark in het hoge noorden. Hun groepen wonen ook in Nordland, Trandelag in Hedmark. Ze definiëren hun territorium met de naam Sapmi, dat wil zeggen, het land van de Sami.

W. 1988 r. de regering heeft een grondwetswijziging aangenomen waarin staat: “De staatsautoriteiten zijn verantwoordelijk voor het creëren van de voorwaarden voor het Samische volk om de taal te behouden en te ontwikkelen, cultuur en traditionele manier van leven”. Het amendement garandeert ook de oprichting van een gekozen Samisch parlement (Sameting), die fungeert als adviesorgaan, het presenteren van de Sami-problemen in het nationale parlement (soortgelijke instellingen bestaan ​​ook in Zweden en Finland).
Persoon, die erkend wil worden als lid van de Sami-gemeenschap, moet voldoen aan drie criteria: spreek de Samische taal als moedertaal, beschouw jezelf als een lid van dit volk en leef volgens de regels van de gemeenschap of heb ouders, die aan al deze voorwaarden voldoen.