Tromsø - Arktická brána

Tromsø - Arktická brána

V súťaži o najoriginálnejšie mesto Škandinávie, s cca. 60 tisíc duší Tromsø by bolo jednou z najobľúbenejších. Je to dynamické hlavné mesto severného Nórska, szczycąca się wspaniałym otoczeniem i wieloma „naj” w