Hymirs ketel deel 4

En deze keer wilde de reus niet toegeven, dat Thor grote kracht heeft. Hij vond het jammer om afstand te doen van zo'n kostbaar vat. Dus bedacht hij nog een poging. Hij eiste namelijk, voor god om zijn kristallen beker te breken. As gooide het vat tegen de stenen muur van het landhuis en stak het er helemaal doorheen, maar de beker bleef intact. Hij probeerde het drie keer met hetzelfde resultaat. Toen kwam Hymirs concubine in het geheim naar hem toe en fluisterde tegen hem, dat hij een beker naar het hoofd van een reus zou gooien, zijn schedel was harder dan de sterkste steen. De beker viel uiteen in duizenden kleine stukjes, die een ernstige spijt wekte in het hart van Thursy. Hymir wees nu naar de grote ketel, die bij de kachel stonden en de gasten toestonden het mee te nemen. Tweemaal probeerde Tyr hem weg te krijgen, maar het ontbrak hem aan kracht. Dus Thor bukte zich en trok zo hard, totdat de benen de vloer doorboorden. De ketel over zijn hoofd hebben gegooid in de vorm van een enorme helm, hij verliet kordaat de kamer, en machtige ketens, waaraan de ketel boven het vuur was opgehangen, hij rinkelde om zijn hielen.

Dus vertrokken ze langs de kust, rechtdoor richting het hoofdkantoor van Agira. Plots schudden de bergen en begon een hagel van rotsfragmenten om hen heen te regenen, maar doet geen kwaad. Thor keek achterom en zag een menigte Don achter hen aan rennen, onder leiding van Hymir. Reusachtig, niet in staat om over het verlies en de vernedering heen te komen, hij riep zijn landgenoten en vertrok, om wraak te nemen op de Aces. Hiervoor werd hij echter zwaar gestraft. Thor, het zien van een menigte die op hem af stormde, hij gooide zijn moorddadige hamer zo krachtig, dat hij alle Thurss in één klap heeft vermoord. Nu droegen ze de ketel ongehinderd naar Agir, en hij ontving ze genadiger dan voorheen, dankbaar voor zo'n genereus geschenk. En ze waren het erover eens, dat de goden voortaan elke winter aan het hof van Agir zullen feesten, en ze zullen niet zonder bier komen te zitten.