Fuglene

Fuglene. Norge er et flott sted for ornitologer. Antallet hekkearter i Norge er så stort, at det ville være umulig å beskrive dem i detalj her. Begge de vanligste artene blir kort diskutert i denne delen, jak i te, som skjer veldig sjelden.

De beste stedene for fugletitting er Revtangen (Rogaland kysten), Utsira (på kysten av Rogaland), Fokstumyra (w Dovrefjell), Femundsarka nasjonalpark (Hed-mark), Rund (i nærheten av Ålesund, der han bor over 150 000 sjøfuglpar), wyspy Nordlandu (spesielt Lovund, Trsena, snakke, Vser0y og Bleik-s0ya), 0vre Pasvik nasjonalpark (østlige del av Finnmark) og Sval-bard (for trekkfuglens skyld, som kommer dit om sommeren).

De største fuglbestandene kan observeres langs kysten av Norge. Millioner av sjøfugler, som spiser fisk og andre sjødyr, de hekker på kystbløffer. Ulike varianter av måker er blant de mest tallrike artene [mdke), felles tern [makrellterne), rødnebbterne [mdnebbterne), østersfanger (tjeld), kormoran (s / wrv), hvit solsikke [havsule), Alka skjeve nese [alka), maskonur [lundefugl), guilemot (lomvi), nurnik (en annen), crested cormorant (toppskatv], arktisk måke (sjøhest), tretåke (.krykke), skua (tjuvjo i fjelljo), liten alka (alkekonge) og den antarktiske gigantiske petrel (storm petrel).

Havørnen dominerer blant rovfuglene som bor i Norge (hav0in]. Langs kysten av Norge har den hekket i det minste 500 par av denne arten, også bosatt i Troms og Finnmark fylker. Hauk (fjellvdk) jakter lemminger og voles i arktiske strøk og i fjelltundraen. De høyere fjellområdene er bebodd av ca.. 500 kongeørnpar (kongeorn). Sjelden Osprey (fiskeørn) representeres bare av 30 av. Det kan bare observeres i tett skogkledde områder, øde steder. De beste sjansene for å møte denne fuglen er i Stabbursdalen og 0vre Pasvik nasjonalpark.

Du kan også se etter en spurvhauk i Norge (spurvekauk), slumre (dverg-falk), Białozora, det vil si den islandske falk (tårnfalk), vandrefalk (sell-falk), Harrier (myrhauk), tårnfalk (tornfalk) og haukduefantmannen (hensehauk). Alle disse artene, bortsett fra de to siste, de blir mindre tallrike og vises sjelden for menneskers øyne.

I tillegg lever det minst fire arter av ugler i Norge: sowa błotna jjord-ugle), bebo myrlendt myr; liten ugle (spurveugle), foretrekker barskog,- snø eller hvit ugle (sneugle), bebodd fjelltundra, og ørnugla (hubio), som valgte nord- og fjellskogen som sitt sete.

Du kan møte forskjellige i Sør-Norge, arter av skogfugler som er typiske for Europa, som en villdue (slutten), hakkespett |hakkespett), woodcock [støttet|, gil [dompap], finke (bokfink), Gjøk [bryst], Jay (jayskrike) og mange varianter av meis (min). Svært få vakre voksvinge hekker i Norge (silkehale).

Om vinteren kommer store flokker av disse fuglene fra Russland, de kan da observeres i skogene, parker og hager.

Rypa er en av de største viltfuglene [fjellrype) og to like smakfulle varianter av hasselryper (orrfugl i jer-pe). Skottisk patridge (skotsk lirype) han liker treløse myrer og tundraen. Capercaillie (tiur), for noen ligner det vill kalkun, akkurat som hos oss, liker han barskog. Andre skogarter er vanlige – kråkene (krdke), ljåer (svarttrost), svelger (tak-svale), ravner (Ravn), sroki [skjaere], rudziki (mdstrupe), spurver (spuiv) etc.

Norske vadefugler og vannfugler inkluderer grå hegre igrdhegre) og mange slektninger til den knirkende vadefuglen, froskeløper, jagerbataljon, krølle mindre, plaskebasseng og andre, og også en mudguard (spove), plover (Jeg), kamusznik [steinven-der) og frøplanten (Bolt).

De fleste representanter for ender er stokkand (stokkand|, Ærfugl myk fjær [xrfugl] og et rivjern med lang nebb (Siland). I sumpene, I innsjøene og dammer kan du også observere ville fugler, slik som helgesvanen (helesvanen), feltgås (sds), mindre hvitfrontgås (dverggds), grågås [grdgós) og den kanadiske gåsen [cana-dagds). Bare grågås er representert i stort antall.

Blant de vakre vannfuglene bør slike arter nevnes, som et svarthalset dykk (storlom) jeg bare rdzawoszyi (smdlom) og den hornede lappen (horndyk-ker), kran (trane), coot (sothene) og corncrake (dkerrikse). "Nasjonal” fugl av Norge, bindestrek (fossekall), bor i nærheten av fjellbekker og finner mat, dykking i vannet.