Skötsel av skogsresurser

Skötsel av skogsresurser

Även om ingen skogsförvaltning är helt miljövänlig, Norges skogspolitik – syftar till att bevara skogsområden – är en av de bästa i världen. De flesta av de skador som märkts idag gjordes mellan 1600- och 1900-talet. Det orsakades av avskogning för jordbruksmark och för skörd av ved.

Enorma skogar täcker tillsammans 12 miljoner hektar mark, eller 37% Norge yta, varav 2 – 5% de är gamla träd. Detta kan översättas till 600 miljoner kubikmeter potentiellt trä. För närvarande många små skogsbruksföretag, verkar huvudsakligen i den östra delen av landet, de skär ca.. 20 miljoner kubikmeter trä per år. I vissa regioner används ett komma, men lyckligtvis sällan och i liten skala. Det fungerar i allmänhet genom att selektivt hugga ned träd för att förhindra erosion av jord och ogynnsam nedbrytning av landskapet. Dessutom skapar de ovannämnda företagen omedelbart unga skogar istället för avverkade träd, i en mängd av ca.. 60 miljoner plantor per år.