Forvaltning av skogressurser

Forvaltning av skogressurser

Selv om ingen skogforvaltningsaktiviteter er helt miljøvennlige, Norges skogpolitikk – rettet mot å bevare skogsområdene – er en av de beste i verden. Det meste av skaden som ble lagt merke til i dag, ble gjort mellom 1600- og 1900-tallet. Det var forårsaket av avskoging for jordbruksareal og for høsting av tre.

Store skoger dekker sammen 12 millioner hektar land, eller 37% Norge overflate, av hvilke 2 – 5% de er gamle trær. Dette kan oversettes til 600 millioner kubikkmeter potensielt tre. For tiden er det mange små skogbruk, opererer hovedsakelig i den østlige delen av landet, de kutter ca.. 20 millioner kubikkmeter tre per år. I noen regioner brukes komma, men heldigvis sjelden og i liten skala. Det fungerer vanligvis ved å kappe ned trær for å forhindre jorderosjon og ugunstig landskapsforringelse. Dessuten oppretter de nevnte selskapene øyeblikkelig unge skoger i stedet for hoggtrær, i mengden ca.. 60 millioner frøplanter per år.