Lokis hämnd, del 3

På grund av Asgards helighet kunde gudarna inte hämnas och släppa den förtvivlade Hod. Trots allt var profetiorden kända och kända, att hämnaren ännu inte har fötts.

Under tiden gjordes förberedelser inför begravningsceremonierna. Hringhorn-skeppet byggdes på stranden. På den låg Baldrs kropp. Det här fartyget var så stort, att gudarna inte kunde driva honom i vattnet. Så de kallade jättinnan Hirrokin för att hjälpa till, som snart kom, rider på ett hemskt odjur. Hon satt i en sadel gjord av skenben täckt med mänsklig hud, och ett rep av ormar tjänade som lite.

Så snart hon sköt fartyget, den här var omedelbart på vattnet, skrikande gnistrar av stenar längs vägen. En hög bereddes ombord, på vilken Baldrs kropp låg. Hans fru Nanna begravdes bredvid honom. Hon dödades av sorgen efter sin mans död. Med honom sattes också Baldrs häst och alla föremål, som han gillade att använda. Eld sattes på högen.

En dvärg sprang precis förbi Tors ben. Esset slog honom av misstag och pressade honom så här i lågorna, att han var helt bränd. Det hette Liter och därför nämns hans namn i sången. Vid avsked böjde Odin sig ner och viskade hemliga ord i sonens öra. Gudarna grät, och med dem kastades hela världen i förtvivlan. Berättelse, havsherrens döttrar bar fartyget, smälter i tårar och lyfter honom så högt, att mastspetsen nådde himlen.

Så omkom den bästa och mest älskade av gudarna, och Wolwas profetia uppfylldes.