Henryk Ibsen – meritförteckning

Henryk Ibsen – meritförteckning.

Henryk Johan Ibsen, den mest kända norska dramatikern, föddes i Skien i 1828 r. På grund av ekonomiska problem, hans föräldrar kämpade med, w wieku piętnastu lat został zmuszony