Samisk tale

Samisk tale

I Nord-Norge snakker en stor andel av befolkningen samme språk, tilhører gruppen av finsk-ugriske språk. Det er relatert til det samoediske språket (en av de nordlige russiske dialektene), Finsk, Estisk og ungarsk.

I Norge snakkes Sam av ca.. 20 000 mennesker (samt befolkningsgruppene i Finland, Sverige og Russland). Selv om de fleste av dem også kan kommunisere på norsk (og noen snakker til og med engelsk), turister, som kan minst et par ord på det lokale språket, de vil ha lettere tilgang til denne unike kulturen.

Det er tre forskjellige samiske dialekter i Norge – falt samer, også kalt østlige og nordlige selv, mellom seg og sør seg. Totalt sett snakkes ti forskjellige dialekter i landet Sapmi: falt samer, ume, pite, kola, blomst, inari, ruiija, skolt, kildin i ter. Fell selv regnes som standard Samo.