Samiskt tal

Samiskt tal

I norra Norge talar en stor del av befolkningen samma språk, tillhör gruppen finsk-ugriska språk. Det är relaterat till det samoediska språket (en av de norra ryska dialekterna), Finska, Estniska och ungerska.

I Norge talas Sam av ca.. 20 000 människor (såväl som befolkningsgrupperna i Finland, Sverige och Ryssland). Även om de flesta av dem också kan kommunicera på norska (och vissa talar till och med engelska), turister, som kan åtminstone några ord på det lokala språket, de kommer att ha lättare tillgång till denna unika kultur.

Det finns tre distinkta samiska dialekter i Norge – föll sami, även kallade östra och norra själva, mitt i sig och söder sig själva. Sammantaget talas tio olika dialekter i landet Sapmi: föll sami, ume, pite, kola, blomma, inari, ruiija, skolt, kildin i ter. De föll sig själva anses vara standard samo.