Gamla samiska trostraditioner

Samiska

De gamla samiska trostraditionerna kännetecknades främst av en nära och respektfull kontakt med naturen och dess gudomliga arketyper. På platser med speciell kraft, speciellt på framstående klippformationer offrade människor till sina gudar och förfäder, ber om en lycklig jakt och framgång i andra ansträngningar. Shamaner behandlade övernaturliga ingrepp och läkning, som, med hjälp av trummor och små figurer på jakt efter svar, ut på en resa bortom sina egna kroppar, vandra till jordens ändar. Intressant, som med nästan alla primitiva folk på norra halvklotet, Björn – det starkaste djuret som bor här – han ansågs vara en helig varelse.

Att sjunga joiken var en extremt viktig del av den religiösa traditionen (joiken), det vill säga "slättens sånger”. Varje person hade sin egen melodi eller sång, inte så mycket som återspeglar hans personlighet eller upplevelser, men innehåller en andlig varelse. Ett sådant personligt mantra var så kraftfullt och så viktigt, att tidiga kristna missionärer ansåg det som en synd och ett hot mot evangeliseringsarbetet.

Även om de flesta samer idag bekänner kristendomen, nyligen har det återkommit till några delar av den gamla religionen.