Gamle samiske trostradisjoner

Samisk

De gamle samiske trostradisjonene var hovedsakelig preget av en nær og respektfull kontakt med naturen og dens guddommelige arketyper. På steder med spesiell kraft, spesielt på fremtredende fjellformasjoner ofret folk sine guder og forfedre, ber om en lykkelig jakt og suksess i andre bestrebelser. Sjamaner taklet overnaturlige inngrep og helbredelse, som ved hjelp av trommer og små figurer på jakt etter svar legger ut på en reise utover sine egne kropper, vandrer til jordens ender. Interessant, som med nesten alle primitive folk på den nordlige halvkule, Bjørn – det sterkeste dyret som bor her – han ble ansett som et hellig vesen.

Å synge joik var et ekstremt viktig element i den religiøse tradisjonen (joiken), altså "sangene på slettene”. Hver person hadde sin egen melodi eller sang, ikke så mye som gjenspeiler hans personlighet eller opplevelser, men inneholder et åndelig vesen. Et slikt personlig mantra var så kraftig og så viktig, at tidlige kristne misjonærer betraktet det som en synd og en trussel mot evangeliseringsarbeidet.

Selv om de fleste samer i dag bekjenner kristendommen, nylig har det vært en tilbakevending til noen elementer i den gamle religionen.