Samiske politiske organisationer

Politiske organisationer. Sametinget sidder i Karasjok, og dets sammensætning vælges ved direkte afstemning. De norske sårhår tilhører også Nordisk Råd, grundlagt i 1953 r. at støtte samarbejde mellem parlamenter og organisationer i Norge, Sverige og Finland. De norske sarner deltager også i drøftelserne fra Verdensrådet for oprindelige folk (WCIP), der tilskynder til solidaritet og fremmer udveksling af information mellem oprindelige folk i forskellige medlemsstater. Nordisk Samisk Institut i Kautokeino, grundlagt i 1974 r., beskæftiger sig med fremme af det samiske sprog og kultur og undervisning, og understøtter også forskning, forretnings- og miljøbeskyttelse. Dens aktiviteter finansieres af Nordisk Ministerråd.

W 1980 r. i Tremso vedtog Nordisk Råd et program for samerne baseret på følgende principper:

Min, Sarnowie, vi er et folk, hvis samfund ikke kan adskilles af nationale grænser.
Vi har vores egen historie, traditioner, kultur og sprog. Vi arvede retten til landet fra vores forfædre, vand og vores egen forretning.
Vi har den umistelige ret til at vedligeholde og udvikle vores forretning og vores samfund, alt efter omstændighederne. Vi vil holde vagt over vores lande sammen, naturressourcer og national arv for fremtidige generationer.

Fuld af information, men en vred afhandling om samisk kultur er den engelske bog The Saami – Mennesker fra solen & Vind, udgivet af Atte, Swedish Mountain and Saami Museum på Jokkmokk, Sverige. Bogen beskriver interessant de samiske traditioner i alle fire lande, inden for grænserne af landet Sapmi. Du kan købe det i turistbutikker i denne region.

Andet

Bortset fra det lille jødiske samfund er de fleste etniske minoritetsmedlemmer enten norske ægtefæller, eller flygtninge fra konfliktstyrte lande. De repræsenterer kun en meget lille del af befolkningen og bor hovedsagelig i Oslo, skønt mange mindre byer også accepterer et begrænset antal flygtninge.