Samiske politiske organisasjoner

Politiske organisasjoner. Sametinget sitter i Karasjok, og dens sammensetning velges ved direkte avstemning. De norske sarnene tilhører også Nordisk råd, grunnlagt i 1953 r. å støtte samarbeid mellom parlamenter og organisasjoner i Norge, Sverige og Finland. De norske sarnene deltar også i overveielsene til Verdensrådet for urfolk (WCIP), som oppmuntrer til solidaritet og fremmer utveksling av informasjon mellom urfolk i forskjellige medlemsland. Nordisk samisk institutt i Kautokeino, grunnlagt i 1974 r., tar for seg promotering av samisk språk og kultur og med undervisning, og støtter også forskning, forretnings- og miljøvern. Virksomheten finansieres av Nordisk ministerråd.

W 1980 r. i Tremso vedtok Nordisk råd et program for samene basert på følgende prinsipper:

Min, Sarnowie, vi er ett folk, hvis samfunn ikke kan skilles fra landegrensene.
Vi har vår egen historie, tradisjoner, kultur og språk. Vi arvet retten til landet fra våre forfedre, vann og vår egen virksomhet.
Vi har den umistelige retten til å opprettholde og utvikle vår virksomhet og samfunn, etter omstendighetene. Vi vil holde vakt over landene våre sammen, naturressurser og nasjonal arv for fremtidige generasjoner.

Full av informasjon, men en sint avhandling om samisk kultur er den engelske boka The Saami – People of the Sun & Vind, utgitt av Atte, Swedish Mountain and Saami Museum på Jokkmokk, Sverige. Boken beskriver interessant de samiske tradisjonene i alle fire land, innenfor grensene til landet Sapmi. Du kan kjøpe den i turistbutikker i denne regionen.

Annen

Bortsett fra det lille jødiske samfunnet, er de fleste etniske minoritetsmedlemmer enten norske ektefeller, eller flyktninger fra land som er plaget av konflikt. De representerer bare en veldig liten del av befolkningen og bor hovedsakelig i Oslo, selv om mange mindre byer også tar imot et begrenset antall flyktninger.