Organizacje polityczne Samów

Organizacje polityczne. Parlament Samów obraduje w Karasjok, a jego skład jest wybierany w głosowaniu bezpośrednim. Norwescy Sarnowie należą także do Nordyckiej Rady, założonej w 1953 r. w celu wspierania współpracy pomiędzy parlamentami i organizacjami w Norwegii, Szwecji i Finlandii. Norwescy Sarnowie biorą także udział w obradach Światowej Rady Ludów Tubylczych (WCIP), która zachęca do solidarności i promuje wymianę informacji pomiędzy ludami tubylczymi w różnych krajach członkowskich. Nordycki Instytut Samów w Kautokeino, założony w 1974 r., zajmuje się promowaniem języka i kultury samskiej oraz nauczaniem, a także wspiera badania, działalność gospodarczą i ochronę środowiska. Jego działania finansuje Nordycka Rada Ministrów.

W 1980 r. w Tremso Nordycka Rada przyjęła dla Samów program oparty na następujących zasadach:

My, Sarnowie, jesteśmy jednym ludem, którego wspólnoty nie można rozdzielić granicami państwowymi.
Mamy własną historię, tradycje, kulturę i język. Odziedziczyliśmy po naszych przodkach prawo do ziemi, wody i naszej własnej działalności gospodarczej.
Posiadamy niezbywalne prawo do zachowania i rozwijania naszej działalności gospodarczej i naszych społeczności, zgodnie z okolicznościami. Będziemy razem stać na straży naszych ziem, zasobów naturalnych i narodowego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Pełnym informacji, lecz utrzymanym w gniewnym tonie traktatem dotyczącym kultury Samów jest anglojęzyczna książka The Saami – People of the Sun & Wind, wydana przez Atte, Swedish Mountain and Saami Museum w Jokkmokk w Szwecji. Książka ciekawie opisuje tradycje Samów we wszystkich czterech państwach, w granicach których znalazł się kraj Sapmi. Można ją kupić w sklepach turystycznych w tejże krainie.

Inne

Oprócz niewielkiej społeczności żydowskiej większość członków mniejszości etnicznych to albo współmałżonkowie Norwegów, albo uchodźcy z krajów targanych konfliktami. Stanowią oni jedynie bardzo niewielką część ludności i mieszkają głównie w Oslo, chociaż wiele mniejszych miejscowości również przyjmuje ograniczoną liczbę uchodźców.