Klima

KLIMA

Det typiske regnfulle innlandsklimaet i Norge er overraskende mildt for denne breddegraden. Takket være den varme golfstrømmen i alle havner, fryser ikke vannet hele året. Kystens fjellkjeder danner en demning mot fuktig vind, mest fra sør-vest. Nedbør er opp til 5000 mm per år, hvorav Bergen samler mest på sørvestkysten – 2250 mm per år.

Kontinentale påvirkninger og tilsvarende høytrykkssoner hersker i Sørøst, i den sentrale delen av Norge og i det fjerne nord. Rondane og Gudbrandsdal er blant de tørreste fylkene i Norge, der nedbøren ikke overstiger 500 mm per år.

Om sommeren er den gjennomsnittlig høyeste temperaturen i juli 16 ° C i sør og ca.. 11° C i nord. Imidlertid kan uventet sommervarme til og med forekomme i polarområdet. I juli 1997 r. temperaturen i Narvik steg til over 30 ° C, og i august samme år på Svalbard oversteg den 20 ° C.

Kraftig snøfall er vanlig om vinteren, takket være det gode skiforhold i Norge. På fjellet når snødekket noen ganger tykkelse 10 m. Na niżej położonych terenach jej grubość na ogół nie przekracza 2 – 3 m. I januar er den høyeste gjennomsnittstemperaturen i sør 1 ° C, og i nord -3 ° C. Det er imidlertid betydelig frost: i januar 1999 r. temperaturen i Kirkenes falt kort til -56 ° C.