Kristne religioner

Kristne religioner

Ok. 700 r. De første irske munkene kom til Selje og grunnla et kloster der. Per person, som ved årtusenskiftet førte kristendommen til Norge, han antas å være Olaf Tryggvason, den første norske helgenen. Den moderne norske religionen var imidlertid mer påvirket av den tyske reformatoren Martin Luther. Grunnleggeren av den reformerte kirken anerkjente Skriftene som det eneste uttrykket for Guds autoritet og hevdet, den mannen, som er dårlig i naturen, może zostać zbawiony jedynie dzięki łasce bożej. Lutherske læresetninger ble vedtatt i Norge i 1537 r.

For øyeblikket over 90% Nordmenn tilhører Den norske kirke, den nasjonale ekvivalenten til den evangeliske Augsburg-kirken, altså luthersk. Den norske grunnloven sier: “Alle innbyggere i riket har rett til religionsfrihet. Den evangeliske Augsburg-religionen vil forbli den offisielle religionen i staten. Dens tilhengere har en plikt til å utdanne barna sine i deres tro”.

Offisielt er også kongen av Norge kirkeleder og har siste ord i vanskelige avgjørelser. Denne makten ble først brukt på en kontroversiell måte i 1961 r., da Olaf V ga sitt samtykke, at den første kvinnen i landet skulle bli pastor, og igjen i 1993 r., da Harald V godkjente den første kvinnen til bispestolen. Enda mer dramatiske hendelser fant sted i årene 70., da biskopen og noen prester forlot kirken, etter parlamentet, med kongelig tillatelse vedtok han den liberale abortloven. En betydelig andel av publikum la knapt merke til problemet, men noen fromme troende bestemte seg, at kirken bare er kristen, ikke ved gjerninger, og forlot samfunnet.

Den gjennomsnittlige personen i Norge går i kirken to ganger i året. Kirkeorganisasjonen finansierer oppdrag over hele verden. Hvert år forlater han kirken 5000 innbyggere, mest til fordel for nødvendigheten av å skille kirke og stat.

Flere kristne trossamfunn er blant de andre religionene som er tilstede i Norge: humanistisk og etisk forening, nummerering over 50 000 medlemmer, ok. 45 000 Pinsevenner, 30 000 Romersk-katolikker, Gratis luthersk kirke, teller 20 000 tilhengere, 15 000 Jehovas vitner, 15 000 Metodister, 6400 Syvendedags adventister og 1500 Anglikanere. Det er også ca.. 30 000 Muslimer og over 1000 Jøder.