Befolkning

BEFOLKNING

Norge räknas 4 348 500 invånare (Januari-staten 1995 r.). Det är ett av de minst befolkade länderna i Europa. Befolkningstätheten är 13 människor på 1 km2. Trots höga skatter tillhör de flesta norrmän medelklassen. Invandring är strikt kontrollerad på grund av upprätthållande av levnadsstandard och låg befolkningstäthet. Endast äkta flyktingar får uppehållstillstånd (till skillnad från alla slags "asylsökande".”). De flesta av dessa flyktingar kommer från Somalia, Bosnien, Sri Lanka och andra regioner som plågas av verkliga olyckor.

De största norska städerna är Oslo (483 500 invånare), Bergen (223 000 invånare), Trondheim (144 000 invånare) i Stavanger (104 000 invånare). Den genomsnittliga livslängden för män är 74,2 lappa, och kvinnor 80,3 år. Familjer har i genomsnitt två barn, vilket i kombination med en liten invandringsgrad möjliggör ett konstant antal invånare.

Norrmän

De flesta i Norge kommer från den nordiska sorten. Dessa människor är förmodligen ättlingar till stammarna som bor i centrala och norra Europa, som migrerade norrut ca.. 8000 för flera år sedan. Moderna norrmän är faktiskt ursprungsbefolkningar i södra och centrala Skandinavien. „Typ nordycki” han är i allmänhet en lång man med stark byggnad, med ljust hår och blå ögon (även om många nordiska representanter har mörkare hår och ögon).