Samiska

Samiska

Den etniska minoriteten Sarnów är den mest talrika etniska minoriteten i Norge (inte heller. samer, kallades tidigare samerna), i antal 40 000 – 45 000 människor. Den här är kalltålig, en gång ett vandrande folk i århundraden bebodde norra Skandinavien och nordvästra Ryssland. Grunden för samernas existens var renavel. För närvarande räknar dessa människor tillsammans 70 000 företrädare och fortsätter att vara en minoritet i fyra länder – Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

I Norge bor Sarnov främst i Finnmark-distriktet i Fjärran Norden. Deras grupper bor också i Nordland, Trandelag i Hedmark. De definierar sitt territorium med namnet Sapmi, det vill säga samernas land.

W 1988 r. regeringen godkände ett konstitutionellt ändringsförslag: ”De statliga myndigheterna är ansvariga för att skapa förutsättningar för det samiska folket att bevara och utveckla språket, kultur och traditionell livsstil”. Ändringen garanterar också skapandet av ett valt samiskt parlament (Sameting), som fungerar som ett rådgivande organ, presentera de samiska problemen i det nationella parlamentet (liknande institutioner finns också i Sverige och Finland).
Person, som vill bli erkänd som medlem av det samiska samfundet, måste uppfylla tre kriterier: tala det samiska språket som modersmål, betrakta dig själv som en medlem av detta folk och lev efter gemenskapens regler eller ha föräldrar, som uppfyller alla dessa villkor.