Befolkning

BEFOLKNING

Norge teller 4 348 500 innbyggere (Januar-stat 1995 r.). Det er et av de minst befolkede landene i Europa. Befolkningstettheten er 13 folk på 1 km2. Til tross for høye skatter tilhører de fleste nordmenn middelklassen. Innvandring er strengt kontrollert på grunn av opprettholdelse av levestandard og lav befolkningstetthet. Bare ekte flyktninger får oppholdstillatelse (i motsetning til alle slags "asylsøkere".”). De fleste av disse flyktningene kommer fra Somalia, Bosnia, Sri Lanka og andre regioner plaget av virkelige ulykker.

De største norske byene er Oslo (483 500 innbyggere), Bergen (223 000 innbyggere), Trondheim (144 000 innbyggere) i Stavanger (104 000 innbyggere). Gjennomsnittlig forventet levealder for menn er 74,2 lapp, og kvinner 80,3 år. Familier har i gjennomsnitt to barn, som, kombinert med en liten innvandringsskala, gjør det mulig å opprettholde et konstant antall innbyggere.

Nordmenns

De fleste i Norge kommer fra den nordiske sorten. Disse menneskene er sannsynligvis etterkommere av stammene som bor i Sentral- og Nord-Europa, som vandret nordover ca.. 8000 År siden. Moderne nordmenn er faktisk urfolk i Sør- og Midt-Skandinavia. „Skriv nordycki” Han er generelt en høy mann med sterk bygg, med lyst hår og blå øyne (selv om mange representanter for de nordiske folkene har mørkere hår og øyne).