Samiska – Historia

Historia: Det äldsta skriftliga vittnesbördet om samerna om samerna skrevs av den romerska historikern Tacitus v 98 r. varken. W 555 r. varken. Den grekiska Prokopius nämnde Skandinavien, heter Thule, det vill säga längst norrut, och om människorna som bor där, heter skridfinns. Dessa människor var engagerade i jakt och betande renar, och han rörde sig på snön med hjälp av sladdar. Medeltida isländska sagor bekräftar förekomsten av handelsförbindelser mellan de nordiska folken och samerna. Ottar köpmannen, ”Bor längre norrut än andra norrmän”, han tjänstgjorde vid kung Alfred den store (ok. 849-899), där han skrev mycket om sitt hemland och dess invånare. De samiska traditionerna beskrevs av Johannes Schefferus i 1673 r. i en bok som heter Lapponia.

Under denna period bodde Sarnowos i små samhällen som kallas siida, som tog upp sina egna, deras utsedda territorier. De levde av jakt och fångstspel. Koloniseringen av norr på 1600- och 1700-talet. av normandiska jordbrukare ledde till konflikter med detta fördrag. Många nykomlingar tyckte emellertid att den samiska livsstilen var mycket bättre anpassad till de hårda förhållandena i norr och antog sättet att klä sig på, näring, seder och traditioner.

I de första redogörelserna presenteras samerna som hedningar. Även om kyrkor grundades i sina länder redan på 1100-talet., han grundade den första äkta missionärsposten först i 1716 r. Tomasz från väst, som koncentrerade sig främst på att utrota shamaniska metoder, och han har försökt avskräcka nordländerna från att använda sitt eget språk. Efterföljande missionärer ändrade dock sin policy och fokuserade på att översätta Bibeln till modersmålet. Redan inne 1728 r. den lutherska katekismen skrevs på samma språk, som den protestantiska missionären Morten Lund bidrog till.

Ok. 1850 r. införde en reform av utbildningssystemet som begränsade användningen av samospråket i skolorna. Från 1902 r. sälja mark till människor, som inte talar norska, fann olagligt. Denna taktik användes flitigt, särskilt i början av 1900-talet. Det var först efter andra världskriget som den officiella politiken vände sig och började främja intern multikulturalism. I år 60. samernas rätt att bevara och utveckla sina egna kulturella värden och språk har fullständigt bekräftats av regeringen. I allt större utsträckning såg officiell politik samerna inte bara som norska ämnen, men också som en etnisk minoritet och ett separat folk med separata traditioner. Minoriteternas juridiska status har förbättrats avsevärt, och regeringen inrättade två kommittéer: Svampkulturkommittén [Samisk kulturkommitté], som behandlar samernas kulturella frågor, oraz Samerettsu-tvalget (Samiska juridiska kommittén), bestämma de juridiska aspekterna av detta folks status och källorna till äganderätt. I början 1990 r. regeringen antog en lag

Om Sam-språket, vilket ger det samiska talet en status som motsvarar det norska språket. Senare samma år ratificerade Norge rekommendation nr 160 Internationella arbetsorganisationen, garantera ursprungsbefolkningars och stamfolks rättigheter.

Även om många tekniker har moderniserats de senaste åren, betande renbesättningar fortsätter att vara samernas främsta inkomstkälla. Renkött, produceras i kvantitet 2000 ton per år, stater 1% årlig köttproduktion i Norge. Sarnowie, förutom renuppfödning, de är för närvarande engagerade i fiske, lantbruk, handel, liten industri och hantverk. De utför också nästan alla jobb som finns i det norska samhället.