Samisk – Historie

Historie: Det ældste skriftlige vidnesbyrd om samerne blev skrevet af den romerske historiker Tacitus v 98 r. ingen af ​​dem. W 555 r. ingen af ​​dem. Den græske Prokopius nævnte Skandinavien, hedder Thule, det er det længste nord, og om de mennesker, der bor der, opkaldt skridfinns. Disse mennesker var engageret i jagt og græsning af rensdyrsflokke, og han bevægede sig på sneen ved hjælp af glider. Middelalderlige islandske sagaer bekræfter eksistensen af ​​handelsbånd mellem de nordiske folk og samerne. Ottar købmand, ”At bo længere nordpå end andre nordmænd”, han tjente ved kong Alfred den Store (Okay. 849-899), hvor han skrev meget om sit hjemland og dets indbyggere. De samiske traditioner blev beskrevet af Johannes Schefferus i 1673 r. i en bog kaldet Lapponia.

I denne periode boede Sarnowos i små samfund kaldet siida, som tog deres eget op, deres udpegede territorier. De levede ved at jage og fange vildt. Koloniseringen af ​​Norden i det 17. og 18. århundrede. af normanniske landmænd førte til konflikter med denne traktat. Imidlertid fandt mange nyankomne, at den samiske livsstil var meget bedre tilpasset de barske forhold i Norden og vedtog den måde at klæde sig på, ernæring, skikke og traditioner.

I de første beretninger præsenteres samerne som hedninger. Selvom kirker blev grundlagt i deres lande så tidligt som i det 12. århundrede., han grundlagde den første ægte missionærforpost kun i 1716 r. Tomasz fra vest, der primært koncentrerede sig om at udrydde shamanisk praksis, og han har forsøgt at afholde nordboerne fra at bruge deres eget sprog. Efterfølgende missionærer ændrede imidlertid deres politik og fokuserede på at oversætte Bibelen til det modersmål. Allerede i 1728 r. den lutherske katekisme blev skrevet på samme fellesprog, som den protestantiske missionær Morten Lund bidrog til.

Okay. 1850 r. indførte en reform af uddannelsessystemet, der begrænsede brugen af ​​samosproget i skolerne. Fra 1902 r. sælge jord til folk, der ikke taler norsk, fundet ulovligt. Denne taktik blev brugt flittigt, især i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Det var først efter anden verdenskrig, at den officielle politik vendte sig og begyndte at fremme intern multikulturalisme. I år 60. samernes ret til at bevare og udvikle deres egne kulturelle værdier og sprog er blevet bekræftet fuldt ud af regeringen. I stigende grad så den officielle politik samerne ikke kun som norske undersåtter, men også som etnisk mindretal og et særskilt folk med separate traditioner. Minoriteters juridiske status er forbedret betydeligt, og regeringen oprettede to udvalg: Svamekulturutvalget [Samisk kulturudvalg], der beskæftiger sig med samernes kulturelle spørgsmål, oraz Samerettsu-tvalget (Samisk Juridisk Komité), bestemmelse af de juridiske aspekter af dette folks status og kilderne til ejendomsret. I begyndelsen 1990 r. regeringen vedtog en lov

Om Sam-sproget, hvilket giver den samiske tale en status svarende til det norske sprog. Senere samme år ratificerede Norge anbefaling nr 160 Den Internationale Arbejdsorganisation, garanterer oprindelige folks og stammefolkes rettigheder.

Selvom mange teknikker er blevet moderniseret i de senere år, græssende rensdyrbesætninger er fortsat den største indtægtskilde for samerne. Rensdyrskød, produceret i mængde 2000 ton om året, stater 1% årlig kødproduktion i Norge. Sarnowie, ud over rensdyrsavl, de er i øjeblikket beskæftiget med fiskeri, landbrug, handle, lille industri og håndværk. De udfører også næsten alle de job, der er tilgængelige i det norske samfund.