Samisk – Historie

Historie: Det eldste skriftlige vitnesbyrdet fra samene om samene ble skrevet av den romerske historikeren Tacitus v 98 r. ingen. W 555 r. ingen. Greske Prokopius nevnte Skandinavia, heter Thule, altså lengst nord, og om menneskene som bor der, kalt skridfinns. Disse menneskene var engasjert i jakt og beite flokker av reinsdyr, og han beveget seg på snøen ved hjelp av glider. Islandske sagaer fra middelalderen bekrefter eksistensen av handelsbånd mellom de norrøne folkene og samene. Ottar kjøpmann, «Bor lenger nord enn andre nordmenn”, han tjente ved hoffet til kong Alfred den store (ok. 849-899), der han skrev mye om hjemlandet og dets innbyggere. De samiske tradisjonene ble beskrevet av Johannes Schefferus i 1673 r. i en bok som heter Lapponia.

I løpet av denne perioden bodde Sarnowos i små samfunn kalt siida, som tok opp sine egne, deres utpekte territorier. De levde av jakt og fangst av vilt. Koloniseringen av Nord i det 17. og 18. århundre. av normanniske bønder førte til konflikter med denne traktaten. Imidlertid syntes mange nykommere at den samiske livsstilen var mye bedre tilpasset de tøffe forholdene i Nord og adopterte måten å kle på seg, ernæring, skikker og tradisjoner.

I de første beretningene blir samene presentert som hedninger. Selv om kirker ble grunnlagt i sine land så tidlig som på 1100-tallet., han grunnla den første ekte misjonsutposten bare i 1716 r. Tomasz fra vest, som hovedsakelig konsentrerte seg om å utrydde sjamanisk praksis, og han har prøvd å fraråde nordlendingene fra å bruke sitt eget språk. Påfølgende misjonærer endret imidlertid sin policy og fokuserte på å oversette Bibelen til morsmålet. Allerede i 1728 r. den lutherske katekismen ble skrevet på samme fellespråk, som den protestantiske misjonæren Morten Lund bidro til.

Ok. 1850 r. innførte en reform av utdanningssystemet som begrenser bruken av samospråket i skolene. Fra 1902 r. selge land til folk, som ikke snakker norsk, funnet ulovlig. Denne taktikken ble brukt flittig, spesielt på begynnelsen av 1900-tallet. Det var først etter andre verdenskrig at den offisielle politikken snudde seg og begynte å fremme intern multikulturalisme. På flere år 60. samenes rett til å bevare og utvikle sine egne kulturelle verdier og språk er fullstendig bekreftet av regjeringen. I økende grad så den offisielle politikken samene ikke bare som norske undersåtter, men også som etnisk minoritet og et eget folk med separate tradisjoner. Minoriteters juridiske status har forbedret seg betydelig, og regjeringen opprettet to komiteer: Soppkulturkomiteen [Samisk kulturkomité], som tar for seg samiske kulturelle spørsmål, oraz Samerettsu-tvalget (Samisk juridisk komité), bestemme de juridiske aspektene av statusen til dette folket og kildene til eiendomsrett. I begynnelsen 1990 r. regjeringen vedtok en lov

Om Sam-språket, som gir samisk tale en status lik norsk språk. Senere samme år ratifiserte Norge anbefaling nr 160 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, garanterer urfolk og stammefolk.

Selv om mange teknikker har blitt modernisert de siste årene, beitende reindrift er fortsatt samens viktigste inntektskilde. Reinkjøtt, produsert i mengde 2000 tonn per år, fastslår 1% årlig kjøttproduksjon i Norge. Sarnowie, i tillegg til reindrift, de driver for tiden med fiske, jordbruk, handel, liten industri og håndverk. De utfører også nesten alle jobbene som er tilgjengelige i det norske samfunnet.