Mitologia ludów skandynawskich cz.1

Głównym celem jest przybliżenie mitologii ludów skandynawskich, do tej pory prawie u nas nieznanej.
Przedstawiony zbiór mitów skandynawskich jest wytworem szerokiego kręgu cywilizacyjnego Germanów. Część z nich miała, poczynając od starożytności, a na średniowieczu kończąc, charakter pangermański, inne wiązały się tylko ze środowiskiem Normanów. Podobnie jak z samymi mitami rzecz ma się z poszczególnymi wątkami mitologicznymi, bóstwami i postaciami mitycznymi. Przykładem może być Thor, występujący w mitach kontynentalnych pod imieniem Donara. Nie jest jednak celem autora pełniejsza prezentacja genezy mitów, różnic występujących w ich treści u poszczególnych ludów germańskich, czy też ścisłe określanie chronologii powstawania, rozwoju i modyfikacji. Mitologia skandynawska jest prozatorskim przekazem tekstów pieśni mitologicznych, zawartych przede wszystkim w Eddzie poetyckiej, uzupełnionym niektórymi wątkami zaczerpniętymi z Eddy młodszej. Opracowano ją na podstawie polskich przekładów tych zabytków literatury staroskandynawskiej. Przyjęta przez autora forma przedstawienia mitów wynika z potrzeby zaoszczędzenia trudności interpretacyjnych i semantycznych, jakie Czytelnik nie wprowadzony bliżej w tematykę mógłby napotkać, korzystając z oryginalnych skandynawskich form literackich.

Nie należy zapominać, że dla normańskiego odbiorcy większość zawartych w pieśniach eddaicznych wątków była oczywista. Dlatego też autor pozwolił sobie na uczynienie nieznacznych uzupełnień treści kilku pieśni, nadających im w jego mniemaniu bardziej zrozumiałą strukturę niż w oryginalnym przekazie. Obok własnych sugestii wykorzystał również wyniki współczesnych badań naukowych. Odnosi się to zwłaszcza do postaci poszczególnych bóstw oraz ich sfer działania, a także powszechności czy też ograniczonego zasięgu występowania niektórych wątków mitycznych. Wychodząc ze wspomnianych wyżej założeń, uszeregowano mity w odmienny sposób niż ma to miejsce w standardowych wydaniach Eddy, podporządkowując je ustalonej w ogólnych zarysach przez autora, w oparciu o relację przyczynowo-skutkową, chronologii wydarzeń mitycznych od prapoczątku aż do dnia kosmicznej zagłady — ragnardk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *