Źródła Mitów cz.2

Pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki dotyczący zarówno historii, jak i kultury minionego okresu. Do najgłośniejszych jego prac należy trzyczęściowy traktat pomyślany jako podręcznik poetyki, zwany powszechnie Eddą młodszą. Nazwa ta pochodzi od napisu na …

Źródła Mitów cz.1

Proces chrystianizacji miał w Skandynawii, generalnie rzecz ujmując, charakter nieco odmienny niż w innych częściach Europy średniowiecznej. Nie wiązał się bowiem z presją zewnętrzną, lecz na ogół był aktem świadomej decyzji politycznej. I być może właśnie dlatego, że prądy chrystianizacyjne …

Mitologia ludów skandynawskich cz.2

Przy relacjonowaniu niektórych mitów, w kilku sporadycznych wypadkach, autor musiał odejść nieco od oryginalnego słownictwa użytego w Eddzie, uzupełniając tekst o zwroty i określenia, które w jego przekonaniu trafniej oddają treść, mimo że w stosunku do epoki są niewątpliwie anachroniczne. …

Mitologia ludów skandynawskich cz.1

Głównym celem jest przybliżenie mitologii ludów skandynawskich, do tej pory prawie u nas nieznanej.
Przedstawiony zbiór mitów skandynawskich jest wytworem szerokiego kręgu cywilizacyjnego Germanów. Część z nich miała, poczynając od starożytności, a na średniowieczu kończąc, charakter pangermański, inne wiązały się …