Słowniczek terminów dotyczących lodowców i lodu cz.2

Morena – złoże materiału przeniesione przez lodowiec. Kamienie i muł spychane przez czoło lodowca nazywane są moreną czołową, moreny osadzone po bokach to moreny boczne, a w środku i na spodzie lodowca – denne.

Muton – francuskie słowo oznaczające „bąrani łeb”, głaz otarty przez lodowiec. Często przypomina pasącą się na zboczu owcę.

Narzutowy – kamień lub głaz, który najwyraźniej został przeniesiony z innego miejsca, prawdopodobnie przez lodowiec.

Nunatak – słowo grenlandzkie oznaczające szczyt górski sterczący ponad lodowcem lub czapą lodową.

Pak lodowy – pływający lód, utworzony z zamarzniętej morskiej wody, często tworzący barierę nie do pokonania dla statków.

Połyńja – słowo rosyjskie oznaczające obszar wód przybrzeżnych otoczonych przez pak lodowy.

Postholing – forma wędrówki, podczas której wędrowcy przechodzą przez pola rozpadającego się lub roztopionego śniegu, przy każdym kroku zapadając się po uda.

Przylepa – lity, stały lód.

Rozpadlina brzeżna – szczelina na szczycie lodowca dolinnego, oddzielająca poruszający się lód od macierzystego pola lodowego.

Rożek (horn) – ostry szczyt, będący pozostałością po lodowcu, który starł wszystkie boki dookoła szczytu górskiego.

Rynna polodowcowa (hanging valley) – dolina uformowana przez lodowiec dolinny wpływający do większego lodowca dolinnego.

Szczelina lodowcowa – szczelina w poruszającej się masie lodu, może być ukryta pod śniegiem, wytworzona na skutek różnych obciążeń podczas spływania lodu w dół.

Szkliwo lodowe – cienka skorupa lodu na morzu, która porusza się w górę i w dół wraz z ruchem fal, ale nie pęka.

Śryż – kryształy lodu w kształcie igły, które tworzą rozmokły, a wcześniej stwardniały śnieg pływający w morzu.

Tarn – greckie słowo odnoszące się do jeziora w cyrku.

Tide crack – angielskie określenie szczeliny oddzielającej lód morski od brzegu, wywołanej przypływem i odpływem.

Tłoczeń – zwał lodu w kształcie pagórka, powstały na skutek nagromadzenia kry.

Tłok lodowy – płaski kawałek pływającego po morzu lodu, zazwyczaj paku lodowego; czasem nazwą tą określa się małe góry lodowe.

Zamarły lodowiec – lodowiec dolinny, który zatrzymał się niedaleko morza.

Zastrugi – słowo rosyjskie oznaczające bruzdy w pokrywie śnieżnej lodowca, powstałe na skutek działania wiatru.