Epoka wikingów cz.2

Pomimo wyraźnego zamiłowania wikingów do wojaczki, ich barbarzyństwo nie wyróżniało się chyba wyjątkowo jak na ówczesną rzeczywistość. Kolonizacja zachodnich wysp Szkocji prawdopodobnie przebiegała pokojowo – polegała na przemieszaniu się i osiedlaniu w sąsiedztwie wikingów i …

Epoka wikingów cz.1

Epoka wikingów

Norwegia wywarła największy wpływ na historię Europy w epoce wikingów, czyli Normanów trudniących się morskim i przybrzeżnym rozbojem. Dążenie do rozwoju handlu, napięta sytuacja polityczna i rosnąca liczba ludności zajmującej się rolnictwem zainspirowały wielu niespokojnych Norwegów do poszukiwania …

Podróże morskie Norwegów

Gdy weźmie się pod uwagę ogromne odległości pokonywane przez pierwszych podróżników oraz trudne warunki żeglugi, współczesny człowiek zaczyna się zastanawiać, jakiego rodzaju statków i technologii używali Norwegowie, by przecierać szlaki morskie przez nieoznaczone na mapach terytoria. Znaleziska archeologiczne wskazują, że …

Czasy prehistoryczne

Czasy prehistoryczne

Pierwszymi ludźmi, którzy pojawili się na terenie współczesnej Norwegii ok. 11 000 lat temu, pod koniec ostatniego zlodowacenia, byli przybysze z Syberii. Najprawdopodobniej należeli do starej kultury łowców, nazywanej Komsa, a byli przodkami współczesnych Samów, czyli Lapończyków. O …